In English


    
Monilla lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia, kehitys- tai käytösongelmia on diagnosoimattomia ongelmia kuulossa tai kuuloaistimusten käsittelyssä.


 KUULOAISTILLA ON MONTA TEHTÄVÄ. Kuulon lisäksi se kontrolloi tasapainoa, motorisia liikkeitä ja koordinaatiota, avustaa silmän liikkeiden hallintaa, samoin kuin käsivarren ja sormien toimintaa. Kuuloaisti mahdollistaa kielen käytön, lukemisen ja laulamisen nuotin mukaan sekä sisältää keskuksen kaikkien aistihavaintojen käsittelyyn. Näinollen mikäli kuuloaisti ei toimi kunnolla, monia erilaisia ongelmia voi ilmetä kuten huono tasapainon ja motoriikan hallinta, viiveet puheen ja kielen kehityksessä, lukivaikeudet, heikko keskittymiskyky, heikot hienomotoriset taidot, näkövaikeudet ja toimintahäiriöt aistihavaintojen käsittelyssä. Lue lisää