TOHTORI GUY BERARD                                                                                                            In English

Väite, että hyperaktiivisuus tai dysleksia, joita on pidetty laajalti henkisenä tai tunnepohjaisena häiriönä voidaan hoitaa yksinkertaisesti harjoittamalla kuuloa enemmän tai vähemmän herkäksi tietyille äänitaajuuksille, vaikuttaa ensikuulemalta epäilyttävältä ja liioitellulta. Kuitenkin, kolmenkymmenen vuoden kliininen työ, tutkimus, yli 2100 potilaan seuranta ja yli 8000 muun kuulotapauksen tutkinta osoittavat väitteen paikkansapitäväksi. 1850:stä oppimis- ja/tai käyttäytymishäiriöisestä potilaasta kolme neljäsosaa osoitti erittäin positiivisia tuloksia ja loput selkeää osittaista edistymistä; yksikään heistä ei jäänyt ilman jonkinlaista hyötyä. Tri. Guy Berard. Lähde: Hearing equals Behavior” englannin kielinen käännös Tri. Guy Berardin kirjasta “Audition égale Comportement”.

Tri Guy Berard on ranskalainen korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri. Hän kehitti 1950-luvulla AIT-ohjelman alun perin tiettyjen kuulon heikkenemistapausten hoitoon. Tri. Berard kuitenkin huomasi myöhemmin, että oppimiseen liittyvät kyvyt ja taidot kuten kuuntelu, keskittyminen, äänteiden erottaminen ja muisti usein paranivat AIT-ohjelman myötä.

Tri Guy Berard kehitti paljon tehokkaamman Berard AIT –menetelmän joka perustui aikalaisensa tri Alfred Tomatiksen työhön. Tämä kuuloaistin uudelleen tasapainoittamismenetelmä kehittyi asteittain kun tri Berard työskenteli vastaanotollaan. Hän teki säätöjä ja korjauksia tarkoituksenaan parantaa ja kehittää tekniikkaansa. Hän seurasi potilaidensa kehitystä ja teki muutoksia protokollaan kliinisten havaintojen ja asiakasraporttien perusteella. Hänen filosofiansa ja lähestymistapansa elämään perustui aina ”hoidon tehokkuuteen”.

Lue lisää Berard AIT:n historiasta englanniksi...

http://www.northshire.com/book/9780615474526
http://www.amazon.fr/Audition-%C3%A9gale-comportement-Guy-B%C3%A9rard/dp/2716000972